Monterrubio, Gerardo – Lepto

Gerardo Monterrubio
Lepto
2017
Terracotta
22.5 x 16 x 13″

Retail Value: $10,000
Opening Bid: $3,500

Posted in Artists M-S